PRIVACYVERKLARING KCV

Hoe bewaren wij uw gegevens?

De contactgegevens die u aan ons verstrekt – bijvoorbeeld door ons een e-mail te sturen via het contactformulier op www.hgtriduüm.nl – komen niet in een database terecht.

De data die u ons vertrekt bij aanmeldingen voor onze activiteiten nemen wij op in een centrale database dit t.b.v. de organisatie van de activiteiten en om met u in contact te kunnen treden.

We zullen uw contactgegevens niet verstrekken aan derden of gebruiken voor diensten die u niet heeft gevraagd.

Waarom bewaren wij contactgegevens van personen?

De Katholieke Charismatische Vernieuwing is een zeer gevarieerd informeel netwerk van personen, groepen en initiatieven. Binnen dat netwerk hebben we als Stichting KCV ook formele contacten en relaties, bijvoorbeeld met abonnees.

Het netwerkkarakter is essentieel voor de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Voor ons netwerk is het heel belangrijk elkaar te kunnen vinden en in contact te kunnen blijven. Die informele, broederlijke en vriendschappelijke contacten zijn voor onbepaalde tijd. Daarom verwijderen we contactgegevens pas als daar een directe aanleiding voor is.

Afmelden

Bij afmelding zullen wij uw adresgegevens verwijderen van de betreffende verzendlijst. Tot uw afmelding bewaren wij uw contactgegevens in een database. Van die gegevens zorgen we uiteraard dat er af en toe een back-up gemaakt wordt.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u ons een bericht sturen of bellen.

Stichting KCV