PROGRAMMA ELEMENTEN

Het Heilige Geest triduüm heeft een sterk programma met diverse elementen, zoals de dagelijkse eucharistieviering, de diepgaande inleidingen, het gebed, de lofprijzing en de sacramenten. Op deze pagina vind je een kleine heads up voor wat komen gaat.

DE EUCHARISTIE

Elke dag de Eucharistie vieren met elkaar, Jezus Christus ontvangen in het brood en de wijn opdat we in Hem mogen blijven en Hij in ons. 

INLEIDINGEN

Alle inleidingen hebben tot doel om ons ontvankelijk te maken voor de H.G en om Gods belofte en bedoeling beter te begrijpen. 

MINISTRY AVONDEN

God wil ons graag bedienen, dus we maken ons graag ontvankelijk. Zijn werken mogen binnen en buiten de ministry tijden plaatsvinden, uiteraard geen restricties :p. Maar de ministry-avonden mogen bijzonder door Gods Geest gezalfd zijn. 

LOFPRIJZEN

God ten diepste vanuit hart en ziel danken, eren en prijzen, alles is Hij waard; onze stembanden mogen zich verenigen met de engelenzang tot God. De liefde voor God die resoneert in jouw hart mag in zachte verstilling tot volle vreugdezang in de lofprijzing er helemaal zijn.

GEBED

Kom tot God in gebed, kom in stille intimiteit tot Christus, bid vol geloof en vertrouwen in Abba Vader en/of bid in tongen naar de leiding van Gods Geest. Neem ‘gewoon’ jouw tijd om je volledig op God te richten en je diepe verlangens en vragen bij Hem neer te leggen.

SACRAMENTEN

De Eucharistie, ‘Euch. aanbidding’, Boete en verzoening en de ziekenzalving. De sacramenten zijn onmisbaar.

Heilige Geest; vruchten en gaven (charisma’s)

Toen blies Jezus Zijn adem over hen heen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest’. Johannes 20, 22

OVERGAVE & VERTROUWEN

Wat is jouw unieke plek in het lichaam van Christus? Durf jij tegen de stroom in te zwemmen?

God daagt ons uit om uit te stappen, licht te zijn in de wereld, ons niet langer onder de korenmaat te verbergen maar erboven.  “Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” Mat. 5; 15 

WAT NOG MEER

Het triduüm heeft ook ruimte voor andere zaken, maar deze dagen zullen zich centraal blijven stellen rond de Heilige Geest! Tijd voor jou met God.